மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!

WELCOME TO MARYLAND TAMIL ACADEMY!


எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்
மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!

– பாவேந்தர் பாரதிதாசன்


The Tamil language is a valuable asset for everyone who speaks Tamil and it defines our unique cultural identity around the globe.

Maryland Tamil Academy (Volunteer-based, non-profit (501-(c)(3) Organization for Tamil Education) is dedicated to teaching the Tamil language to children in Maryland, USA.  Volunteer-run, the school is based in Maryland serving Montgomery County.

The school’s primary activities revolve around our weekly classes, which are held every Friday from 7 p.m. to 9 p.m.

Links to school location & school calendar


தமிழ்க் கலை இலக்கியப் போட்டிகள் – 2024/ MTA Tamil Arts and Literary Competitions – 2024

நமது பள்ளியின் வருடாந்திர கலை மற்றும் இலக்கியப் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

It is time for our school’s mid-year Arts & Literary competitions of 2024.

மேலும் விவரங்களுக்கு கீழே சொடுக்கவும் / Please click below for more info.

தமிழ்க் கலை இலக்கியப் போட்டிகள் – 2024/ MTA Tamil Arts and Literary Competitions – 2024

Latest updates to the rules document:

– Saturday, 03-Feb-2024, New Topics or Drawing Competition (v 3.0)
– Monday, 05-Feb-2024, Updates to the “தலைப்பு/வழிகாட்டு நெறி for, “தமிழிசைப் பாடல் போட்டி / Tamil Music Songs (Vocal)” (v 4.0)

முக்கிய அறிவிப்பு/Important Announcement:

இந்த ஆண்டு, பெற்றோர்களுக்கான கீழ்கண்ட போட்டிகள், பள்ளி ஆண்டுவிழா அன்று நடைபெறும். பெற்றோர்களுக்கு, மாணவர்களைப் போட்டிக்கு ஆயத்தப்படுத்த உதவியாக இருக்கும் நோக்கத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

To help the parents prepare the kids for the competitions, the following parent events are scheduled on the Annual Day 2024.

 • கோலப் போட்டி 
 • பட்டிமன்றம்

Seal of Biliteracy for Tamil in the State of Maryland


Click on the above icon to learn more about the Seal of Biliteracy for Tamil in the State of Maryland


Congratulations to MTA Students for achieving the Seal of Bi-literacy for Tamil

Academic Year: 2022-23

Congratulations to the following MTA Graduates for achieving a Seal of Bi-literacy for Tamil during the school year 2022-23.

 • Ms. Nithilah S Ayyappan – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Poolesville High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Mahita Kamalahasan – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Poolesville High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Swetha Sridharan – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Poolesville High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Aishwarya Ponraj – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Northwest High School (Montgomery County Public School System)

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Academic Year: 2021-22

Congratulations to the following MTA Graduates for achieving a Seal of Bi-literacy for Tamil during the school year 2021-2022.

 • Mr. Srivatsaan Kalpana Sreenivasan – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Clarksburg High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Subhashree Susindran – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Governor Thompson High School (Frederick County Public School System)
 • Mr. Lokesh Sankar Ramesh – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Clarksburg High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Neha Chandra – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Poolesville High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Samyuktha Jayakumar – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Walter Johnson High School (Montgomery County Public School System)
 • Mr. Joshua Daniel Manuel – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Virginia, Chantilly High School (Fairfax County Public School System)

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Academic Year: 2020-21

Congratulations to the following MTA Graduates for achieving a Seal of Bi-literacy for Tamil during the school year 2020-2021.

 • Ms. Darshini Babuganesh – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Poolesville High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Sheena Anishraj – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Virginia, McLean High School (Fairfax County Public School System)

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Academic Year: 2019-20

Congratulations to the following MTA Graduates for achieving a Seal of Bi-literacy for Tamil during the school year 2019-2020.

 • Mr. Agathiya Tharun – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Clarksburg High School (Montgomery County Public School System)
 • Ms. Lalitha Kasi – Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, Clarksburg High School (Montgomery County Public School System)

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Academic Year: 2017-18

Congratulations to Mr. Harish Kumar for achieving the Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland, NorthWest High School (Montgomery County Public School System).


MTA Students get a discount ($20 Web Proctoring Fee) while registering for the OPI Test. Please see the below attachments for details.

Registration Instructions – Ordering a Language Assessment Test – OPI


MTA wants to hear from you!

MTA would like to hear any suggestions or issues you may have about our school. Please provide your valuable feedback to us by sending an email to board@marylandtamilacademy.org.