மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!

WELCOME TO MARYLAND TAMIL ACADEMY!


எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்
மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!

– பாவேந்தர் பாரதிதாசன்


The Tamil language is a valuable asset for everyone who speaks Tamil and it defines our unique cultural identity around the globe.

Maryland Tamil Academy (Volunteer-based, non-profit (501-(c)(3) Organization for Tamil Education) is dedicated to teaching the Tamil language to children in Maryland, USA.  Volunteer-run, the school is based in Maryland serving Montgomery County.

The school’s primary activities revolve around our weekly classes, which are held on every Friday from 7:00-9 P.M.

Links to school location & school calendar


வாழ்த்துகள் – Greetings:

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்! இந்த ஆண்டு மகிழ்ச்சியும் ஆரோக்கியமும் நிரம்பி வழிந்திட எங்கள் வாழ்த்துகள்!


MTA Art & Literary Competition 2023:

மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, இது, நம் பள்ளியின் கலை மற்றும் இலக்கியப் போட்டிகளுக்கான நேரம்! கீழ்கண்ட இணையப் பக்கத்தில் போட்டி குறித்த விபரங்களைக் காணவும். கீழ்கண்ட பக்கத்தில், மாணவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான போட்டிகளில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

போட்டிகளுக்கான விரிவான விதிகள் கீழ்கண்ட பக்கத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

MTA Events Page


Congratulations to MTA Students for achieving the Seal of Bi-literacy for Tamil

Academic Year: 2021-22 – To be updated

Academic Year: 2020-21

Congratulations to Selvi. Darshini Babuganesh & Selvi. Sheena Anishraj for achieving Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland (Montgomery County Public School System) and State of Virginia (Fairfax County Public School System) respectively. Please join us in congratulating them!

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Darshini Babuganesh:                          Sheena Anishraj:

                    

Academic Year: 2019-20

Congratulations to Selvan. Agathiya Tharun and Selvi. Lalitha Kasi for achieving Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland (Montgomery County Public School System). Please join us in congratulating them!

Thanks for the determination of our students, dedication from the teachers, and support from the parents. Kudos to all of them!

Below are the HS Diplomas of Agathiya and Lalitha!

Agathiya Tharun:                                                                    Lalitha Kasi:

                 

Academic Year: 2017-18

Congratulations to Selvan. Harish Kumar for achieving Seal of Bi-literacy for Tamil in the State of Maryland (Montgomery County Public School System). Please join us in congratulating him!


Seal of Biliteracy for Tamil in the State of Maryland


Click on the above icon to know more about Seal of Biliteracy for Tamil in the State of Maryland


MTA Students get a discount ($20 Web Proctoring Fee) while registering for the OPI Test. Please see the below attachments for details.

Registration Instructions – Ordering a Language Assessment Test – OPI


Donation Contribution for MTA via AmazonSmile

Good News! Now parents of MTA can contribute donations while shopping at Amazon.com. Please click the below unique charity link before you start your shopping at amazon.com to start contributing to our school now.

https://smile.amazon.com/ch/46-0900347


MTA wants to hear from you!

MTA would like to hear any suggestions or issues you may have about our school. Please provide your valuable feedback to us by sending an email to board@marylandtamilacademy.org.